polski
English
polski
MODEL SZKIELETOWY
English
WIREFRAME REPRESENTATION
reprezentacja obiektu trójwymiarowego utworzona przez jego krawędzie lub inne linie służące do przedstawienia jego kształtu.