polski
English
polski
MONITOR Z AKTYWNĄ MATRYCĄ
English
ACTIVE MATRIX DISPLAY DEVICE
monitor ciekłokrystaliczny (patrz: monitor ciekłokrystaliczny), w którym każdemu pikselowi (patrz: piksel) przyporządkowany jest oddzielny tranzystor sterujący.