urządzenie służące do pomiaru współrzędnych tłowych (patrz: współrzędne tłowe) na zdjęciu fotogrametrycznym.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com