program utworzenia w Unii Europejskiej systemu obszarów objętych przepisami o ochronie przyrody.

Jego podstawą są dwie dyrektywy znane pod nazwami Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com