polski
English
polski
NIEREGULARNA SIEĆ TRÓJKĄTÓW
English
TRIANGULAR IRREGULAR NETWORK (TIN)
wynik podziału części płaszczyzny na trójkąty, których boki powstają przez łączenie punktów należących do zbioru punktów o znanych współrzędnych i stanowiących węzły sieci.

Nieregularna sieć trójkątów może być tworzona przy uwzględnieniu dodatkowych danych, np. - w zastosowaniu do modelowania powierzchni ziemskiej - danych uzyskanych na podstawie obserwacji terenowych.

Stosuje się też algorytm triangulacji Delaunay'a, w którym wybór boków sieci związany jest z tworzeniem wielokątów Thiessena (patrz: wielokąt Thiessena).