obiekt przestrzenny, który zawiera inne obiekty przestrzenne.(patrz: obiekt przestrzenny).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com