© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

według normy ISO 19107, obiekt przestrzenny reprezentujący cechy przestrzenne, które nie podlegają zmianie przy transformacjach ciągłych.