polski
English
polski
OBIEKT TOPOLOGICZNY
English
TOPOLOGICAL OBJECT
według normy ISO 19107, obiekt przestrzenny reprezentujący cechy przestrzenne, które nie podlegają zmianie przy transformacjach ciągłych.