polski
English
polski
OBRAZOWANIE (1)
English
IMAGING
w teledetekcji, procesy tworzenia obrazu za pomocą systemu sensorowego.