polski
English
polski
OBRAZOWANIE (2)
English
PORTAYAL
w specyfikacjach OGC i normach grupy ISO 19100, przedstawienie informacji ludziom.