obszar, na którym wydobywane są kopaliny zgodnie z koncesją.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com