metoda odnoszenia przestrzennego, w której dane aplikacyjne są odnoszone przestrzennie do obiektów przestrzennych o znanym położeniu opisanym istniejącymi danymi zwanymi referencyjnymi lub danymi georeferencyjnymi (patrz: dane georeferencyjne).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com