polski
English
polski
OFF-LINE
English
OFF-LINE
w odniesieniu do urządzenia, systemu lub procesu, odłączony lub działający niezależnie.