polski
English
polski
OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE
English
APPLICATION SOFTWARE
oprogramowanie służące konkretnym celom aplikacyjnym.