jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, dane obrazowe powierzchni Ziemi posiadające odniesienie przestrzenne, pochodzące z rejestracji lotniczej lub satelitarnej.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com