polski
English
polski
ORTOREKTYFIKACJA
English
ORTHORECTIFICATION
proces przetworzenia obrazu mający na celu usunięcie jego zniekształceń powodowanych różnicami wysokości powierzchni terenowej oraz nachyleniem zdjęcia.