polski
English
polski
OSNOWA GEODEZYJNA TRÓJWYMIAROWA
English
THREE DIMENSIONAL CONTROL
osnowa geodezyjna składająca się z punktów o pozycjach określonych w trójwymiarowym układzie współrzędnych.