polski
English
polski
OSOBA TRZECIA
English
THIRD PARTY
osoba fizyczna lub prawna nie będąca organem publicznym.