polski
English
polski
PAKIET PROGRAMOWY
English
SOFTWARE PACKAGE
kompletny zbiór programów dotyczący zastosowań określonego rodzaju.