w języku UML – perspektywa (patrz: perspektywa), modelu dostosowana do potrzeb analizy rodzaju sprzętu komputerowego i jego przestrzennego rozmieszczenia.

Często stosowany synonim: perspektywa wdrożenia.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com