polski
English
polski
PESEL
English
PESEL
Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności w Polsce prowadzony przez Rządowe Centrum Informatyczne PESEL.