polski
English
polski
PHARE
English
POLAND AND HUNGARY: ACTION FOR THE RESTRUCTURING OF THE ECONOMY
program pomocy finansowej Unii Europejskiej dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej.