w specyfikacjach OGC i normach grupy ISO 19100 – położenie (patrz: położenie) określone przy pomocy pojedynczego zbioru współrzędnych (patrz: współrzędne) zgodnego z określonym systemem odniesień przestrzennych (patrz: system odniesień przestrzennych).
Liczba współrzędnych tego zbioru zależy od wymiarowości przestrzennej układu, na przykład dla 3D są to trzy współrzędne x, y i z.

Synonim: położenie bezpośrednie

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com