polski
English
polski
POLSKA NORMA
English
POLISH STANDARD
krajowy dokument normalizacyjny stanowiący uznaną regułę techniczną powstającą na zasadzie konsensu i ustanawianą do dobrowolnego stosowania.

Norma może stać się obowiązująca na mocy postanowienia ustawy lub rozporządzenia.