polski
English
polski
POWTARZALNOŚĆ
English
REPEATABILITY
wzajemna bliskość (mała rozbieżność) wyników operacji wykonywanych w jednakowych warunkach.