zbiór danych lub seria zbiorów danych, która jest zgodna ze specyfikacją produktu danych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com