1) zamiar lub plan,
2) dokumentacja przedstawiająca sposób wykonania pewnego zadania oraz umożliwiająca ocenę tego sposobu.

W języku potocznym nadaje się obecnie słowu projekt znaczenie angielskiego słowa project w sensie (patrz: przedsięwzięcie).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com