polski
English
polski
PROTOKÓŁ TRANSFERU
English
TRANSFER PROTOCOL
według norm ISO 19100, ogólny zbiór reguł służących do definiowania interakcji zachodzących między rozproszonymi systemami.