polski
English
polski
PROTOTYP
English
PROTOTYPE
w opracowaniu systemów, wstępna implementacja (patrz: implementacja) systemu służąca do oceny i udoskonalenia wyników prac projektowych oraz wyciągnięcia wniosków dotyczących dalszych prac aż do pełnego uruchomienia systemu.