top of page
polski
English
polski
PRZEDSIĘWZIĘCIE
English
PROJECT
wyodrębnione, planowane zadanie, np. z zakresu systemów informacji przestrzennej, o określonych celach, warunkach wykonania oraz przeznaczonych środkach.

Porównaj projekt (patrz: projekt)

bottom of page