polski
English
polski
PRZEDSIĘWZIĘCIE PILOTAŻOWE
English
PILOT PROJECT
przedsięwzięcie (patrz: przedsięwzięcie) mające na celu praktyczne sprawdzenie i udoskonalenie systemu, metody lub procesu.