polski
English
polski
PRZENOŚNOŚĆ PROGRAMU
English
PORTABILITY
możliwość wykonywania programu przez różne rodzaje systemów komputerowych.