dotyczący przestrzeni, odnoszący się do wymiarów i położenia.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com