proces geokodowania (patrz: geokodowanie) polegający na przyporządkowaniu adresu nieruchomości do jej położenia względem układu współrzędnych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com