polski
English
polski
PRZYPORZĄDKOWANIE ADRESÓW
English
ADDRESS MATCHING
proces geokodowania (patrz: geokodowanie) polegający na przyporządkowaniu adresu nieruchomości do jej położenia względem układu współrzędnych.