jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, obszary mórz i akwenów słonowodnych w podziale na regiony i subregiony o wspólnych cechach, ze względu na ich warunki fizyczne.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com