w specyfikacjach OGC i normach grupy ISO 19100, reguły tworzenia i dokumentowania schematów aplikacyjnych (patrz: schemat aplikacyjny) z uwzględnieniem określania obiektów przestrzennych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com