polski
English
polski
REJESTR
English
REGISTER
zbiór plików zawierający identyfikatory przypisane do rejestrowanych elementów, wraz z opisami powiązanych elementów, zgodnie z ISO 19135.