top of page
polski
English
polski
ROZMIESZCZENIE GATUNKÓW
English
SPECIES DISTRIBUTION
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, geograficzne rozmieszczenie występowania gatunków zwierząt i roślin pogrupowanych według siatki geograficznej, regionu, jednostki administracyjnej lub innej jednostki analitycznej.

bottom of page