polski
English
polski
RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA
English
AUGMENTATED REALITY
Połączenie postrzegania świata rzeczywistego z elementami rzeczywistości wirtualnej (patrz: rzeczywistość wirtualna).

Luty 2018

JG