polski
English
polski
SŁUŻEBNOŚĆ
English
EASEMENT
ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości stanowiące jej obciążenie, np. służebność drogi koniecznej.