polski
English
polski
SCALANIE GRUNTÓW
English
LAND CONSOLIDATION
proces obejmujący rejestrację istniejącego podziału gruntów, projektowanie nowego, bardziej racjonalnego podziału oraz jego realizację obejmującą działania prawne, administracyjne, techniczne i inwestycyjne.

Scalaniem obejmuje się grunty nadmiernie rozdrobnione, o rozmiarze i kształcie działek utrudniającym ich użytkowanie, a także grunty ulegające podziałom ze względu na zamierzenia inwestycyjne, np. ze względu na budowę autostrad.

W ustawie Gospodarka nieruchomościami scalanie gruntów w wyżej podanym rozumieniu określa się jako scalanie i podział nieruchomości.