polski
English
polski
SCHEMAT APLIKACYJNY
English
APPLICATION SCHEMA
według normy ISO 19101 schemat pojęciowy dla danych wymaganych w jednej aplikacji lub w większej ich liczbie.