© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

według normy ISO 19101 schemat pojęciowy dla danych wymaganych w jednej aplikacji lub w większej ich liczbie.