polski
English
polski
SEKWENCJA
English
SEQUENCE
według norm ISO 19100, skończona, uporządkowana kolekcja powiązanych elementów (obiektów lub wartości), które mogą się powtarzać.