top of page
polski
English
polski
SERIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH
English
SPATIAL DATA SET SERIES
w INSPIRE, zestaw objętych wspólną specyfikacją zbiorów danych przestrzennych.

bottom of page