© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

w INSPIRE, zestaw objętych wspólną specyfikacją zbiorów danych przestrzennych.