polski
English
polski
SIEĆ KLIENT-SERWER
English
CLIENT-SERVER NETWORK
sieć, w której komputer zwany serwerem wykonuje zadania istotne dla funkcjonowania całej sieci i dotyczące np. bezpieczeństwa, administracji oraz wymiany danych, podczas gdy komputery lub terminale zwane klientami wykonują zadania aplikacyjne, korzystając z usług serwera.