urządzenie służące do wykrywania, identyfikowania, lokalizowania i obrazowania obiektów, zwłaszcza podwodnych.

Działanie urządzenia polega na generowaniu fal dźwiękowych wysokiej częstotliwości, które po odbiciu od obiektów wracają do niego i są rejestrowane.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com