parametr określający wielkość spłaszczenia elipsoidy obrotowej i wyrażający się wzorem f = (a - b)/a, gdzie a i b są odpowiednio jej dużą i małą półosią.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com