urządzenie służące do pomiaru
1) widma (patrz: widmo) elektromagnetycznego,
2) współczynników załamania promieniowania.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com