top of page
polski
English
polski
SPEKTROMETR
English
SPECTROMETER
urządzenie służące do pomiaru
1) widma (patrz: widmo) elektromagnetycznego,
2) współczynników załamania promieniowania.

bottom of page