polski
English
polski
SPOŁECZEŃSTWO GEOINFORMACYJNE
English
GEOINFORMATION SOCIETY
społeczeństwo szeroko korzystające z geoinformacji, która jest uzyskiwana za pomocą powszechnie dostępnych usług infrastruktury geoinformacyjnej.