© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

przyrząd służący do stereoskopowej obserwacji stereogramu (patrz: stereogram).