polski
English
polski
SYGNALIZACJA
English
PRE-MARKING
oznaczanie wybranych punktów w terenie przed wykonaniem zdjęć lotniczych, celem ułatwienia i zwiększenia dokładności identyfikacji tych punktów na zdjęciach.